Azora thuiszorg in de achterhoek

Van headset tot camerabeveiliging, alles draait om het verbeteren van de zorg voor de cliënten.
Referentie van Azora thuiszorg over Mitel VoIP
Deze zorginstelling in de Achterhoek is een organisatie die middenin de moderne samenleving staat. Hulpbehoevenden door ziekte, beperking of handicap kunnen terecht in zes locaties die verpleeg- en verzorgingshuiszorg bieden. De locaties zijn voorzien van alle faciliteiten waardoor hoogwaardige en kwalitatieve zorg verstrekt kan worden.

Naast de verpleegzorg biedt Azora thuiszorg aan voor mensen die huishoudelijke zorg, persoonlijke zorg, verpleging, behandeling of begeleiding nodig hebben. Ook begeleidt Azora mensen met lichamelijke en geestelijke ongemakken of problemen vanuit een professioneel Advies- en Behandelcentrum.

“Wie een ontmoeting heeft met de medewerkers van Azora merkt al snel dat alle medewerkers sterk focussen op de cliënten. Van de receptie tot de verpleegafdelingen.”
Azora thuiszorg in de achterhoek

Cliënt centraal, telecommunicatie en ICT ondersteunen

Telecommunicatie speelt een belangrijke, ondersteunende, rol voor het personeel. Verplegend personeel werkt bijvoorbeeld met draadloze handsets voor de bereikbaarheid en het ontvangen van noodmeldingen. Het personeel kan cliënten nu direct te woord staan en op afstand al de eerste hulp bieden.

“Het gaat om de cliënten én dat zij de zorg krijgen die ze nodig hebben. Daarom moeten de systemen het altijd doen.”

“Wij merken dat de medewerkers de ICT-afdeling steeds meer zien als onderdeel van het geheel.”​